militariacieszyn.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wykaz i fotografie żołnierzy 4 PSP

{jcomments on}

 

Wykaz Żołnierzy 4PSP

Posiadana wiedza na dzień 01.02.2013r

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W X Y Z

A

ADAMEK  Franciszek      ppor. rez.

ANASTAZE b/im.             strz.

APFEL Jakub                   kpt. adm.

ANTONIK  Jan                 strz.

ADAMCZYK Józef           ppor. rez.

ACHTELIK Paweł           ppor. rez.

ALBERTI  Stefan             por. piech.

ABELES  Juliusz             ppor. rez.

ADAMASZEK Józef        por. rez.

B

BARTELA Władsław      kpt. piech.

BĄK  Andrzej                 strz.

BACZKOWSKI Miecz.     kpt. piech.

BALCAR  Karol               strz.

BAWARSKI  Antoni        strz.

BARON Józef                  kpr.

BATKO  Wład.                ppor. piech.

BADURA  Stan.               kpr.

BARANOWSKI Józef      kpt. adm.

BABILIŃSKI Herbert     plut. zaw.

BARDELI  Stanisław       kpr.

BARTONIEK  Ryszard    ppor. rez.

BALCARZ  Ludwik         st. strz.

BARTOSIK  Tad.            ppor. rez.

BEŁKO   Kaz.                   mjr

BEDNARZ  Jan               plut. zaw.

BERNACIK  Jerzy           kpr.

BEDNARSKI  Józef         chór.

BEREK  Jerzy                  ppor. rez.

BECZNAŁOWICZ b/im.  ppor. rez

BENAL  Józef                  plut. zaw.

BEM   Stanisław              b/d

BIERA Jan                       strz.

BEREZOWSKI Henryk    kpr. zaw.

BIBRZYCKI  Stan.           st. strz.

BIEDROŃ Wład.              strz.

BIAŁEK  Józef                 strz.

BELON   Stanisław          plut. rez.

BIAŁOŃ  Józef                strz.

BIELENIN    Jan              kpr. rez.

BIELATOWICZ Józef?    pchor.

BIAŁOŻYT  Franc.          strz.

BIEL  Stan                       ppor. rez.

BIELEC Jerzy                 ppor. rez.

BINEK  Wiktor               sierż.

BIZEK   Stan.                 pchor.

BOGDAŃSKI  Ludwig      strz.

BOGUMIŁ   Henryk       strz.

BOMBA   Władysław      kpr.

BOCEK  Tadeusz             kpr.

BOROWIK  Ant.              strz.

BORUC  Michał por. piech.

BOGUSZEWSKI Antoni    sierż.

BORTNOWSKI  Tadeusz   kpt.

BOJARSKI  Kazimierz      ppor. piech.

BOGOCZ  Ferdynand        b/d

BOGOCZ  Jan                    kpr.

BOREK Stanisław              kpr.

BRANDYS  Ludwik           plut. zaw.

BRABLEC  Stan                ppor. rez.

BRUDNY  Roman              strz.

BRYNASZEK  Józef            strz.

BRANNY Leon                   ppor. rez.

BRAŃCZYK Otton              ppor. rez.

BRODA  Karol                  ppor. rez.

BRZOZA   Jerzy               ppor. rez.

BRZOZA    Michał             ppor. piech.

BRZÓSKA  Jan                 strz.

BUCZEK    Bazyli              strz.

BUCHCIK  Robert            ppor. rez.

BUCHWAŁEK Bernard     pchor.

BUDNY   Franciszek         strz.

BUDNIOK  Antoni             ppor. rez.

BUDNY Jerzy                    kpr. rez.

BUGIEL Marian                 ppor. rez.

BUGIERA   Jerzy               strz.

BUDZ  Antoni                    strz.

BUDZIŃSKI  Ludwik         st. strz.

BUGLA   Alojzy                 ppor. rez.

BUCHTA  Rudolf               ppor. rez.

BUJAK  Michał                   kpt.

BURIAN  Franciszek         por. piech.

BURNATOWICZ Aleks.     por. piech.

BURY    Kaz.                      ppor. rez.

BURKOT    Ant.                 chor.

BYDŁOŃ   Ant.                  por. piech.

BYTOMSKI  Bol.               kpt.

BŁACHUT  b/im.              kpr. rez.

BOGDANOWICZ Aleks.    st. sierż.

BOJDA  Karol                  kpr. rez.

BELON  Zdzisław             ks. kapelan

BOJDOŁ   Franc.              ks. kapelan

C

CAPUTA Michał                 sierż.

CEBRAT Alojzy                 ppor. piech.

CHUDOBA Jan                   sierż.?

CHRZĄSTOWSKI Juliusz? ppor. piech.

CHOWANIEC Alojzy          plut. rez.

CHOLEWA  Teofil              ppor. rez.

CIESIELSKI  Józef              sierż.

CHWAŁEK  Stan.                st. sierż.

CHUDZIAK  Zygmunt        ppor. rez.

CUDZIK  Marian                strz.

CZAJA  Józef                     sierż.

CZAGUTA   b/im.              strz.

CZANDERA   Rudolf          strz.

CZAPEK  Jerzy                   por.

CZARTOSZEWSKI  Czesław st. sierż.

CZECZOTKA  Ludwik        strz.

CZEPCZOR  Jan                 st. strz.

Ć

ĆWIĄKALSK Józef            kpt.

ĆWIRKO   Józef                strz.

D

DAMEK  Tadeusz               por. rez.

DANEL   Alojzy                 plut.

DASZCZYK   Ant.              plut. zaw.

DĄBROWSKI Jan Józef    ppor. rez.

DECKERT b/im.                 strz.

DEI Franc.                         strz.

DMOCHOWSKI  Ant.        ppor. rez.

DOBIJA  Michał                ppor. rez.

DOBIJA   Paweł               strz.

DOBRZYŃSKI  Edm.          strz.

DOBIJA  Ant.                   kpr.

DONOCIK  Wiktor?         ppor. rez.

DOSTAL Karol                 dr ppor. rez.

DOSKOCZ-DOREMBOWICZ Bolesław por. piech.

DOBIASZ Albin               kpr. zaw.

DROZDEK   Oskar           strz.

DRAGUŁA  b/im.             plut. pchor.

DRAPA  Józef                  plut. nadterm.

DOWANROWSKI Jerzy   kpr.

DUBIEL   Albert              kpr.

DULIK  Ant.                     kpr. rez.

DUBICKI  Bolesław        por.

DUCH  Mieczysław         kpt.

DUNAT Mieczysław        kpr. zaw.

DRZEWIECKI   Kaz.        strz.

DUBIENIEC  Bronisław  plut.

DUSEK  Rudolf                kpr.

DUSTOR   Teofil             kpr. r.

DWICKI  Bronisław       strz.

DWORZANOWSKI Karol ppor. rez.

DZIADEK Karol              kpr.

DZIADEK  Leopold        ppor. rez.

DZIUBANOWSKI  Wład.  kpr.

DRZEGAŁA  Jan              strz.

DZIĘDZIEL  Jan                strz.

E

EISENBERG  Kurt           strz.

EKIERT Mieczysław      strz.

ENOCH  Izydor             ppor. rez.

ETRYCH   Franc.           ppor. rez.

F

FALEŃSKI  Paweł          ppor. piech.

FALEŃSKI  Jerzy           plut. pchor.

FELAK   Roman              sierż.

FEBER   Józef                 plut. pchor.

FITZKE  Jan Józef          ppor. rez.

FIRLEJ   Franc.               kpr.

FOBER    Jakub              kpt.

FOLTYN  Ludwik           ppor. rez.

FOJCIK   Wład.              st. sierż.

FOLTYN  Wład.              ppor. rez.

FOLTYN  Franciszek     kpt. rez.

FIJAK  Jan                    strz.

FLIS   Stan.                   strz.

FUKS  Rajmund            sierż.

G

GABZDYL Jan                 kpr.

GABRYŚ  Jerzy               strz.

GALLAN  Bronisław       plut.

GABRIEL  Wład.             mjr.

GAJDZICA  Stan.           ppor. rez.

GAŁĄZKA   Wład.          strz.

GAŁUSZKA Wojciech     strz.

GASIŃSKI  Jan              chór.

GAJDA  Karol               plut.

GAWLAS  Ant.              plut. zaw.

GASZCZYK Ant.            strz.

GĘGA  Rudolf                sierż.

GIEMZA Józef               strz.

GLET   Jerzy                 plut.

GLUZA  Leon Józef       ppor. rez.

GŁOWACZ  Michał        strz.

GOLIK   Michał             kpr. rez.

GOLA     b/im.              sierż. pchor.?

GOWOREK   Jan           strz.

GORDOŃ  Wład.           st. sierż.

GORLAS   Ludwik        st. sierż.

GOROL    Franc.           b/d

GORAS   Wilhelm         plut.

GÓRALCZYK  Stefan   plut. zaw.

GÓRNY   Stan.             plut. zaw.

GÓRNY Józef Fr.         sierż.

GÓRECKI   Tadeusz    kpr.

GÓRCZAK  Jan            strz.

GRABOWSKI Józef     st. strz.

GRANDYS   Stan.         strz.

GRACZYK  Stan.          st. sierż.

GRCAR  Otto Józef      kpt.

GROWIEC   Jan            strz.

GROMAN    Jan            plut.

GRODECKI  Ludwik    ppor. rez.

GROMNICA  Jan           strz.

GRUDA   Adam             mjr

GRYGLASZEWSKI Józef mjr dypl.

GRYSZKA   Alojzy         strz.

GRYŻBOŃ   b/im.          sierż.?

GURA   Karol                 strz.

GUSZKIEWICZ   Józef   strz.

GURGUL    Jan               strz.

GWIŻDŻ   Jan               sierż.

GRZESIK  Ant.              ppor. rez.

GRZEŚ  Albert              strz.

GLISZCZYŃSKI Henryk  ppor. piech.

H

HAMBURGER Józef     ppor. piech.

HANDEREK   Józef       kpr. zaw.

HANDZLIK  Julian        st. strz.

HAŃDEREK   Jan          strz.

HERBST   Tadeusz       ppor. rez.

HERMACH   Edw.         por. rez.

HAMMERLING  Emil    ppor. rez.

HODUR Józef               strz.

HODOŃ  Jan                por. piech.

HOJDYSZ  Jan              kpr. rez.

HOCHBAUM  Tadeusz  ppor. rez.

HOLAN  Albert             ppor. piech.

HOLISZ   Paweł            strz.

HUSAREK  Tad.             kpr.

HUSAREK  Henryk        kpr.

I

ICIEK  Wojciech          ppor. rez.

IDZIK  Aleksander      mjr

IRODENKO Eugeniusz  kpr. zaw.

J

JAKIELSKI   Ant.         strz.

JANOTA  Wład.           plut.

JANOSZEK   Alfons      kpr.

JARECKI   Jan             plut.

JARMULSKI  Jan         kpr.

JARZYNA    Kaz.         kpr.

JASIŃSKI   Aleks.      kpr.

JAKUBCZUK  Piotr      ppor. rez.

JACORZYŃSKI Kazimierz  mjr

JACHIMOWSKI Marian kpt.

JANICA   Emil             ppor. rez.

JANIUREK  Karol         por. piech.

JANOŚ    Jan                st. sierż.

JAROŃCZYK  Henryk   por. rez.

JAWORSKI Zdzisław    ppor. rez.

JANECZEK  Karol         ppłk

JAROSZ  Sylwester       kpt.

JASIŃSKI  Stan.           kpr.

JASKUŁA   Stan.           strz.

JELEŃ   Wład.               por. rez.

JEŻOWICZ  Jan            ppor. rez.

JĘDRACHA  Bol.          kpr.

JURANEK  Rudolf         plut. pchor.

JURASZEK  Józef?       plut. pchor.

JURSZA   Rudolf           sierż.

JUSZCZYK   Jan            strz.

JUZOF   Adolf               kpt.

K

KABIESZ Józef             kpt.

KANIA Wojciech          por. piech.

KANTOR Adolf             kpr.

KAPURA  Sergiusz       por. piech.

KANAS  Kaz.                por. adm.

KASZPER   Józef          kpr.

KALETA Paweł            ppor. rez.

KARKOSZKA Franc.     ppor. rez.

KARASIŃSKI Jerzy      por. piech.

KASZA    Wład.             ppłk.

KASPROWICZ Michał   st. sierż.

KASZYL   Stan.             strz.

KASZYŃSKI   Wład.      st. strz.

KAWA  Ant.                  plut.

KAWKA   Bol.               ppor. rez.

KĄDZIOŁKA   b/im.     plut.

KAWIAK Wład.             ppor. rez.

KEKSBERG   Stefan       strz.

KIEDROŃ  Gustaw        ppor. rez.

KINDSLER  Abraham    strz.

KICA   Stan.                   strz.

KLUBA  Ant.                   strz.

KLOCEK  Adolf               kpr.

KLUGER   Dawid             strz.

KLIMCZYK  Ant.            ppor. rez.

KLAUSNER Brunon        ppor. rez.

KLOSCHEK  Korneliusz  por. rez.

KNAPEK  Józef               strz.

KOSIATY  Jan                 kpt.

KOCYŁOWSKI  Marian  por. piech.

KONOPKA   Bron.           st. sierż.

KONOPKO  Ant.             kpt.

KOCJAN  Wilhelm         ppor. rez.

KONIECZNY Wład.         sierż.

KOPACZ  Walenty          strz.

KONCZYK   Adam           strz.

KŁOS   Józef                   plut.

KONDEK  Edw.               kpt.

KOPEĆ   Ant.                 strz.

KOLASA  b/im.             kpr. pchor.?

KOPECKI  Józef            kpt.

KOPIEC   Ant.                 strz.

KOMĘDERA Benedykt  chór.

KOŁACZ  Józef               st. sierż.

KONDERLA  Wład.          kpr. zaw.

KONIOREK  b/im.            plut.

KOPEĆ Teofil                  kpr.

KOŁEK Józef                   sierż.

KORNAK  Jan                 plut.

KIEDROWSKI Tadeusz  ppor. rez.

KORZENIOWSKI Wilhelm  st. sierż.

KRAMMER   b/im.             strz.

KORWIN-KOSSAKOWSKI Mikołaj kpt.

KRASOŃ  Jan II             por. piech.

KONKOLSKI   Ant.          chor.

KOŚCIAŁEK  Franc.         kpr.

KOWAL  Stan.                  plut.

KOWAL Wład.                  ppor. rez.

KOWALSKI Wiktor         ppor. piech.

KOWALCZYK  Józef        chor.

KOŻDOŃ Walter              ppor. rez.

KOTT Teofil                  por. art. [?]

KOTTIK  Adam             kpt.

KOT Tomasz                  kpr.

KOT  Ant.                       strz.

KOSIBÓR Franc.             strz.

KOSMATY  Józef            strz.

KOSOWSKI  Bogdan      strz.

KOSTECKI   Mikołaj      ppłk.

KOŻDOŃ   Jan                strz.

KOWALSKI   Franc.       strz.

KOZAK  Karol               kpr. ndterm.

KOZIK    Jan                 plut.

KOŻUSZNIK Tadeusz    plut. pchor.

KOZANECKI Józef         kpt.

KOŚ(SCH)MINDER Erwin  strz.

KOZIEŁ Edw.                  strz.

KRONHOLD  Władysław  kpt.

KROLL Gustaw              kpt.

KRÓL  Jan                    ppor. rez.

KRÓL   Ferdynand        kpt.

KRUPCZYŃSKI  Albin   st. sierż.

KRYWCZUK  Eliasz        strz.

KRYWULT   Edw.          ppor. rez.

KRYGIEL   b/im.           por. rez.?

KUBIK  Jan                   sierż.

KUBACZKA Robert      ppor. rez.

KUBECZEK   Józef        ppor. rez.

KUBICKI    Józef          sierż.

KUBOSZEK Wład.         ppor. rez.

KUCZMA Włodz.           mjr

KUFEL   Florian            strz.

KUBACZKA  Robert      ppor. rez.

KUBECZEK  Józef         ppor. rez.

KUBICKI  Józef             sierż.

KUBOSZEK   Albin           strz.

KULPA  Jan                  strz.

KULAS Karol               ppor. piech.

KURZEJA  Józef          ppor. piech.

KUBACZKA   Wiktor   strz.

KUŚ  Jan                      kpr.

KUŚNIERZ  Tomasz     strz.

KUŹMA Tomasz          kpr.

KIEŁKOWSKI  Piotr    por. piech.

L

LATKO  Jan                  sierż.

LALKA  Wład.              strz.

LACH   Ludwik             plut.

LEGUTKO Wład.           kpt.

LEWANDOWSKI b/im.  ppor. rez.

LICHTER   Ignacy          ppor. piech.

LIBURA  Piotr                ppor. rez.

LITYŃSKI   Stan.            ppłk. dypl.

LISZOK   Albrecht         kpr. zaw.

LONTEK  Julian              strz.

LUBIK     Aleks.             kpt.

LUKAS    Stan.               ppor.

Ł

ŁACIAK  Michał              st. sierż.

ŁĘTOWSKI   Stan.           por. piech.

ŁOPUSKI Miecc.             kpt.

ŁUCZKIEWICZ  Miecz.    por. piech.

ŁYSZCZYK   Roman         strz.

ŁYŻBICKI  Paweł            b/d

M

MACHNIK  Wilhelm         ppor. rez.

MACHNIK   Józef             strz.

MACURA   Leonard            por. piech.

MACURA  Robert              strz.

MACIAŁOWICZ  Kaz.       por. piech.

MACURA  Paweł              sierż.

MACIEJCZYK  Stan.          kpr.

MADEJ Henryk                sierż.

MAJDA  Emil                    strz.

MAJERCZYK  Augustyn     strz.

MAKOSIŃSKI  M.              sierż.

MAKUTA Ant.                    strz.

MAKSYMOWICZ  Jan        ppor.

MAKSIK  Maks.                 kpr.

MAJEWSKI  Ignacy           kpr.

MALCZYK  Józef               por. rez.

MAŁETKA   Stan.              kpr.

MAŁYJUREK  Jan?            kpr.

MAŁYSZ  Jan                    strz.

MAŁECKI Tomasz            st. sierż.

MAMCARZ Jan                 sierż.

MARCZEWSKI  Kaz.         mjr dypl.

MAREK   Karol                 ppor. rez.

MAREK  Ludwik              plut. pchor.

MAREK  Szymon               kpr.

MARCINEK  Jerzy             sierż.

MARMUŻNIAK Wojciech  ppor. rez.

MAROSZ     Roman          kpr.

MARKIEWICZ  Ludwik   plut. zaw.

MARSZAŁEK  Leopold     plut.

MATLOCH    Franc.         strz.

MATEJKO Tad.                kpr. zaw.

MATULA   Ant.                strz.

MATUSIK Wład.              sierż.

MATERLA  Fryderyk       st. sierż.

MATYSIAK   Józef           kpr. zaw.

MATUSZAK     Alojzy       strz.

MAZURA     Robert          strz.

MAYER  Stefan                mjr

MAYER   Henryk             ppor. rez.

MENDALA  Jan                kpt.

MICHALSKI    Ant.         strz.

MICHALIK     Ant.            mjr

MICHALAK   Wiktor        sierż.

MICHNO   Józef                strz.

MICOREK    Ant.               kpr.

MIGDAŁ   Wiktor              plut. pchor.

MIKULIK  Franc.               plut. zaw.

MIKA    b/im.                    kpr.

MIESIĄCZEK  Józef          plut.

MILCZAREK  Jan              ppor. piech.

MILEWSKI Wojsław         ppor. rez.

MISIOŁEK   Franc.           pchor.

MITRĘGA  Paweł             ppor. rez.

MIZERA    Stefan              ppor. rez.

MIZERSKI  Eugeniusz       strz.

MŁYNIEC  Walerian          ppłk.

MOGILSKI  Tadeusz         kpr. zaw.

MODRZYŃSKI  Leon         sierż.

MORAWIEC   Leon           ppor. rez.

MOTAS      Emil                kpr.

MOTYKA  Jan                   strz.

MOŚ   Ludwik                   plut.

MROWIEC  Stanisław?    kpr. rez.

MUSIOŁ  Paweł               ppor. rez.

MŁYNEK  Alojzy               strz.

MŻYCZEK   Józef              kpr. rez.

N

NAGLIK  Ant.                   plut.zaw.

NAMYSŁOWSKI  Józef    ppor. rez.

NATANEK  Ant.                 ppor. rez.

NAWARA  Łukasz              strz.

NAWARA Leon?                 kpr. rez.

NERGE   Zenon                    plut.

NAPIERAŁA  Ant.               strz.

NIEBIEK  Józef                   strz.

NEULINGER   Stefan           ppor. piech.

NIEDOBA  Karol                kpr.

NIEDOBA  Paweł              strz.

NIEMIEC  Adolf                 por. rez.

NIEMCZYK  Stan.               ppor. rez.

NIEMIEC-POLACZEK Emil ppor. rez.

NIKIEL Michał                    ppor. rez.

NIKOLARZ  Oskar              plut. pchor.

NOWAK  Józef                   kpr.

NOWAK  Józef                   strz.

NOWAK  Walenty              strz.

NOWAK  Tadeusz              pchor.

NOWAK   Jan                     sierż.

NOWICKI   Wład.              strz.

O

OCHMAN  Henryk           strz.

OLSZEWSKI Jan?             kpr. zaw.

OLSZEWSKI  Jan              kpr. ndterm.

ORSZULIK Ludwik           ppor. rez.

ORŁOWSKI  Alojzy            strz.

ORŁOWSKI  Szczepan        kpt.

OSMOLA  Michał                mjr

OSTAWSZEWSKI  Antoni   dr mjr.

OSTROWSKI  Bolesław      mjr

OSUCH   Wincenty             ppor. rez.

OWCZARZY  Leon              strz.

P

PACHOŁKA  Karol               sierż. pchor.

PACIORKOWSKI Tadeusz   mjr dypl.

PACUŁA   Józef                   kpr. rez.

PACYNA   Józef                   strz.

PAGACZ   Rudolf                 plut. pchor.

PAJĄK  Józef                       por. rez.

PALA    Antoni                    strz.

PALECZEK  Janusz             kpr. ndterm.

PALARCZYK  Alfred          ppor. rez.

PANAS  Ignacy                   dr kpt.

PANEK   Stanisław              plut.

PAŃSZCZYK  Stanisław       kpr.

PAOLONE   Tadeusz            por. piech.

PAWLIK   Stanisław             plut.

PAWEŁEK   Ludwik             st. sierż.

PASZEK   Władysław           plut. pchor.

PASZKOWSKI  Kaz.              por. piech.

PAPROTNY   Ignacy            plut. pchor.

PAWLUS    Ludwik              sierż.

PELAR   Jan                         ppor. rez.

PERCZŃSKI   Ant.                ppor. rez.

PERL   Franc.                       mjr

PETRYKA   b/im.                kpr.

PIESZKA  Franc.                pchor.

PIETRZELA   Czesław        kpr. zaw.

PIETRAS   Michał                strz.

PILCH  Gustaw                    kpr.

PILCH  Paweł                      strz.

PIOTROWSKI  Andrzej       ppor. rez.

PIPIEŃ   Piotr                     strz.

PISAREK  Józef                  pchor.

PIETRUSZKO    b/im.         sierż.

PISKOZUB  Ant.                 sierż.

PIWOWARCZYK Stan.        kpr.

PISZCZAN   Klemens           strz.

PŁACHTA  Julian                kpr.

POCHOPIEŃ  Franc.            strz.

PIECZKA    Karol               ppor. rez.

POCHWAT    Włodz.          por. piech.

PODNIESIŃSKI  Marian     kpt.

POLAŃSKI   Jan                 strz.

POSTUŁA   Zbigniew        ppor. piech.

PRZEWORCZYK  Ferdynand     kpr.

PRZYBYŁA  Józef               kpr.

PUSTÓWKA  Józef               por. rez.

PUSTÓWKA  Maks.             pchor.

PYTLIK   Bron.                st. sierż.

POGŁÓDEK  Konst.           ks. st. kap.

R

RADOŃ                      Piotr                strz.

RADWAŃSKI                        Karol               ppor. piech.

RADWANEK             b/im.              plut. pchor.

RASZKA                     Jan                 ppor. rez.

RASZKA                     Józef               ppor. rez.

RASZKA                     Karol               plut. rez.

RDUCH                      Alojzy              kpr.

RDUCH                      Franc.             ppor. rez.

REK                            Józef               ppor. rez.

RAZION                     Ant.                 strz.

ROMAN                     Stan.               kpr. rez.

ROMANOW              Bazyli              por. piech.

ROKICKI                   Miecz.             kpt.

RUSEK                       Bron.              sierż.

RUSNAK                    J.?                   plut

RUCKI                                   Józef               pchor.

RYCZKA                     St.                   strz.

RYGIEL                     Wład.              por. piech.

RYWIK                       Ferdynand     plut.

RZEGOCKI                Stan.               ppor. rez.

RZEPECKI                 Piotr                sierż.

RZEPKA                     Ignacy            strz.

RZYMAN                   Franc.             sierż.

RZYMAN                   J.?                   strz.

S

SALAMON                 Ant.                 ppor. rez.

SAPETA                     Stefan             kpr.

SAWA                        Augustyn        strz.

SAWICKI                   Stan.               strz.

SEWERYN                Wład.              kpt.

SĘKIEWICZ              Wincenty        por. rez.

SENKOW                   Wasyl             strz.

SCHÖPP                    Kaz.                kpt.

SCHOEN                   Rudolf                        strz.

SIKORA                     Franc. Józef   ppor. rez.

SIKORA                     Jan                 ppor. rez.

SIKORA                     Mateusz         kpr. zaw.

SIKORA                     Seweryn         strz.

SIKORA                     Wład.              ppor. rez.

SIPA                           Leon               kpr.

SIECZKOWSKI         Zdzisław         kpt.

SKRZĘSNY                Roman                       strz.

SKRZYPA                   Eug.                strz.

SKRZYPEK  Jan                  kpt.

SKRZYPEK                Karol               plut. pchor.

SKÓRKA                    b/im.              wachm.

SKRZYPCZYK                       Wilhelm         strz.

SKRZYSZEWSKI      Piotr                strz.

SŁOMKA                    Jan                 strz.

SALAMAK   Wasyl                 strz.

SŁOWIACZEK           Alojzy              strz.

SŁOWIK                    Jan                 kpr. ndterm.

SŁOWIŃSKI              Stan.               st. sierż.

SŁOŻEŃ                    Józef               strz.

SMALEC                    Janusz                       kpr.

SMOLEC                    Adam             ppor. rez.

SMOLEŃ                   Ignacy            sierż.

SMOLEŃ                   Ludwik           mjr

SMARBAKOWSKI    Klemens         strz.

SMENDA                   Roman                       por. piech.

SMROKOWSKI         Wład.              por. piech.

SMELIK                     Paweł              plut.

SOBCZYK                  Stefan             kpr.

SOBOTA                    Stan.               strz.

SOBOSZEK                Emil                kpr.

SOCHACZ                  Franc.             ppor. rez.

SOŁTYSIK                 Erwin              strz.

SOSIN                                   Michał                        kpr.

SOSKA                       Andrzej          strz.

SPŁAWA-NEYMAN  Wacław          kpt. dypl.

SPODZIEJA               Józef               strz.

SROKA                       b/im.              kpr. rez.

STACHAK                  Edw.               por. rez.

STACHOWIAK          Ignacy            kpt.

STACHOWSKI          Franc.             kpr.

STANEK                    Józef               pchor.

STANOWY                 Stan.               strz.

STAŃCZAK                Albin               strz.

STASZKIEWICZ       Jan                 kpr.

STASZCZYK              b/im.              chor.

STARZAK                  Franc.             sierż.

STAWOWY                Franc.             strz.

STAWOWY                Karol               ppor. rez.

STEBEL                     Wiktor                        sierż.

STĘPKOWICZ           Wład.              mjr

STOCKI                      Jakub             strz.

STOKŁOSA                Jan                 sierż.

STONAWSKI             Ludwik           strz.

STONAWSKI             Wład.              ppor. rez.

STRUGAŁA               Wład.              st. sierż.

STRUCZYK                Alfons             strz.

STRYCZEK                Marian           ppor. rez.

STUCHLIK                Emil                strz.

STULIGŁOWA          Edmund         ppor. rez.

STUDENCKI             Wład.              por. piech.

STWORA                   Jacek              plut. pchor.

SUCHOŃ                   Franc.             kpr.

SUCHOŃ                   Karol               kpr.

SUMMERA                Józef               plut.

SUPIK                        Karol               kpr.

SUŚ                            Karol               strz.

SWACZYNA August   mjr

SZAJNA                     Adam             ppor. piech.

SZAREK                     Leon               ppor. rez.

SZANCER                  Maks.             ppor. rez.

SZARZEC                  Paweł              ppor. rez.

SZARZAŁA                Stefan             strz.

SZCZELINA              Tomasz          strz.

SZATL                                    b/im.              sierż. pchor.

SZCZEPAŃSKI          Wład.              strz.

SZCZOTKA                Ludwik           strz.

SZCZUR                     Albin               plut.

SZCZUREK                Bogdan           pchor.

SZCZUREK  Jerzy            kpt.

SZCZYGIEŁ               Stan.               ppor. rez.

SZCZYGIEŁ               b/im.              st. strz.

SZCZYPKA                 Józef               plut.

SZEJKA                     Józef Ant.       ppor. rez.

SZEWCZYK  Jan                kpt.

SZEWCZYK               Franc.             sierż.

SZELIGA                   Wojciech        pchor.

SZEWIECZEK                       Maks.             pchor.

SZKLARSKI               Wład.              por. piech.

SZLASZEWSKI         Stefan             ppłk. dypl.

SZPIN                        Rudolf                        kpr. zaw.

SZPONDER               Stan.               ppor. piech.

SZPYRA                     Rudolf                        kpr. zaw.

SZPRUCH                  Ant.                 sierż.

SZNEWAJS               Ant.                 plut.

SZPAK                                   Adam              por. piech.

SZWEBLIK                Wład.              kpr.

SZUMIŁOWSKI        Wład.              por. rez

SZYMAŃSKI             Józef               ppor. rez.

SZYMAŃSKI             Dominik         st. sierż.

SZYNDLAR               Franc.             ppor. piech.

Ś

ŚCIEGIENNY                       Wincenty        por. piech.

ŚCIEŻKA                   Roman                       kpr. rez.

ŚLIWA                                   Michał                        sierż.

ŚLIWKA                     Karol               ppor. rez.

ŚLIZIEŃ                    Jan                 strz.

ŚMIŁOWSKI             Karol               ppor. rez.

ŚWIĄTCZAK             Stan.               sierż.

ŚWIĄTECKI              Stan.               kpt.

ŚWIERKOWSKI       Jan                 sierż.

T

TALIK                        Jan                 ppor. rez.

TERLICKI                  Michał                        sierż.

TKACZ                       Stan.               por. piech.

TOKARZ                    Michał                        strz.

TOMASIK                  b/im.              kpr.

TOMASZCZYK          Jan                 st. sierż.

TOMASZEWSKI Antoni  kpt.

TOMERA                   Franc.             ppor. rez.

TOMCZAK                 b/im.              kpr. pchor.

TRACZ                       Franc.             plut. zaw.

TROJAK                     Józef               kpr. rez.

TRONDOWSKI         Michał                        por. piech.

TRZĘSICKI               Ignacy            ppor. rez.

TYMICH                    Ryszard          plut. rez.

TYNICKI                    Miecz.             dr por.

TYRLIK                      Józef               strz.

TYSZKA                     Henryk           ppor. rez.

TWARDZIK               Tadeusz         pchor.

TOMASZEWSKI       Stan.               ppor. piech.

U

URBANIK                  Józef               kpt.

URBANIEC               Karol               plut. rez.

USZOK                       Jerzy Eman.  ppor. rez.

UTYNIARSKI                        Karol               strz.

W

WANTUŁA                Karol               b/d?

WACIĘGA                 Józef               kpr.

WAJDA                      Józef               ppor. rez.

WACŁAWEK             Wincenty        sierż.

WALICZEK                Paweł              plut. zaw.

WALUŚ                      Michał                        ppor. rez.

WAŁEK                      Andrzej          strz.

WALA                        Stan.               kpr.

WALOSZEK               Stan.               kpr.

WANTUCH                Jan                 mjr.

WARTHA                   Witold            ppłk dypl.

WARZYBOK

Z

ZABDYR Wład. st. sierż.

ZACHARZEWSKI Walery por. art.

ZACNY Gustaw kpt.

ZAHRAJ Ant. ppor. rez.

ZAHRAJ Teodor ppor. rez.

ZACZYŃSKI Roman por. piech.

ZAKRZEWSKI Tadeusz mjr dypl.

ZALEWSKI Lucjan por. piech.

ZASTAWNY Andrzej ppor. rez.

ZEMAN Jan plut.

ZEMAN Rudolf ppor. rez.

ZĘBIK Stan. plut.

ZGLICZYŃSKI Wład. st. sierż.

ZIENKIEWICZ Ludwik plut.

ZIELINA Jan dr ppor.

ZIMNY b/im. kpr.

ZIMNY Wacław por. piech.

ZIURKOWSKI Paweł strz.

ZNAMIEROWSKI Ludwik st. sierż.

ZWIERZYNA Włodz. kpr. pchor.

ZWECK Wilhelm ppor. rez.

ZWOLANOWSKI Ant. sierż.

ZYCH Ludwik kpt.

ZYGMUNT Michał ppor. piech.

Ż

ŻEBROK Stefan plut. pchor.

ŻGOLL Henryk ppor. rez.

ŻMUDA Alojzy strz.

ŻYŁA Henryk kpr.


Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information
?>